Specialist in weg én groen

Onze specialismen

Volwaardig wegbeheer vraagt om verschillende competenties en specialismen. Ballast Nedam Road Specialties heeft alle specialismen voor aanleg, onderhoud en reconstructie van weg en groen in eigen huis. Onze veelzijdige afdeling groen is vakkundig in de aanleg en het onderhoud van onder andere bermen, bomen en borders maar ook kunnen wij werkzaamheden als faunapassages, wadi’s of afrasteringen verzorgen en watergangen onderhouden. Onze verschillende specialismen werken samen als één team om de gehele weginfrastructuur van sloot tot sloot en alles daartussen optimaal vorm te geven.
Terug naar