Groenspecialismen

Vakkundig groen

Onze veelzijdige afdeling Groen is vakkundig in de aanleg en het onderhoud van bermen, bomen, heesters en borders. Ook bijbehorende werkzaamheden als faunapassages, wadi’s of afrasteringen kunnen door ons worden verzorgd. Evenals het onderhoud van watergangen zoals het uitmaaien van slootkanten en de bestrijding van niet-inheemse plantensoorten.
  • Faunapassages en wadi’s, afrasteringen

    Faunapassages, wadi’s of afrasteringen kunnen door onze Groenafdeling worden verzorgd. Denk hierbij aan kleine wildvoorzieningen zoals kleine wildroosters en -rasters. Deze bevorderen de biodiversiteit en gaan versnippering van het gebied tegen. Ook kunnen wij Wadi's aanleggen. Wadi’s (Water Afvoer Drainage en Infiltratie) zijn groene greppels in de openbare ruimte waar hemelwater zich kan verzamelen. Bij hevige regenbuien hoopt het water zich hier op, zodat het langzaam de grond in kan weglopen in plaats van overlast te veroorzaken in het riool. Waar een wadi in de zomer water vasthoudt, zorgt deze er in de winter voor dat het grondwater niet te hoog komt te staan.

  • Bomen, bermen, borders

    Onze veelzijdige afdeling Groen is vakkundig in de aanleg en het onderhoud van bermen, bomen, heesters en borders. Dankzij de samenwerking met onze afdeling Wegenbouw kunnen we gelijktijdig met een weg de bermen klaar maken, inzaaien en onderhouden (maaien). Bij het onderhoud van bomen controleren we de gezondheid en maken we een risico-inventarisatie om de veiligheid rondom de bomen te waarborgen. Om het stadsaanzicht te verbeteren zaaien we borders in met kleurrijk groen.

  • Onderhoud watergangen

    Onze specialisten van de afdeling Groen kunnen tevens onderhoud van watergangen uitvoeren. Denk hierbij aan het uitmaaien van slootkanten en de bestrijding van niet-inheemse plantensoorten.

Duurzaam bermonderhoud

Om de biodiversiteit te bevorderen kunnen wij ecologisch bermbeheer toepassen. Hierbij worden bermen op een bepaalde manier gemaaid en beheerd. Bij het toepassen van ecologisch bermbeheer wordt het maaisel niet afgevoerd (wat normaliter wel zo is) waardoor voedingsstoffen herverdeeld worden over het gebied in plaats van verwijderd. Ook komen er veel insecten en andere dieren (denk aan muisjes) voor in de biodiverse berm. Vanwege de rijke voedselbron trekt ze op haar beurt weer vogels en andere dieren aan. Verder zorgt een natuurlijke berm als een soort spons bij regenoverlast en verkoeling in de zomer.

Contact

Vragen? Neem vrijblijvend contact op. We denken graag mee.

Contact