MVO

MVO: gewoon logisch

Wij vinden het als Ballast Nedam Road Specialties niet meer dan logisch om bij te dragen aan een leefbare planeet en maatschappij.  Hieronder lees je meer over enkele van onze MVO activiteiten.                   

Samenwerking opleidingsinstituten en omscholing

Wij vinden het belangrijk om mensen te ondersteunen bij het vinden van hun passie en hen een kick-start van hun loopbaan te geven. Dat doen we door volop stageplaatsen aan te bieden voor mbo-ers, hbo-ers en wo-ers, maar ook door leer-werk of omscholings trajecten aan te bieden. Door middel van een omscholingstraject bieden wij ook mensen zonder (de juiste) opleiding graag een kans binnen onze organisatie. We leren hen met plezier alle ins en outs van ons mooie vakgebied.

Daarnaast zijn we een samenwerking met i_lab gestart. Met hen doen we ons best jongeren voor te bereiden op de beroepen van morgen. Zo hebben we verschillende 5 vwo klassen ontvangen voor een rondleiding in ons laboratorium en werken we mee aan i_open, waar zo’n 240 leerlingen uit groep 7 kennis kunnen maken met verschillende technische beroepen.

Goed werkgeverschap en social return: ruimte voor elk talent

Ballast Nedam richt zich voortdurend op het verder verbeteren van onze inclusieve, motiverende en productieve werkomgeving. We streven ernaar om nog meer vrouwen in onze teams te verwelkomen. We zien dat het creëren van kansen voor nieuw en divers talent én het faciliteren van productiviteit en duurzame inzetbaarheid van het huidige personeelsbestand cruciaal is voor het blijvende succes van ons bedrijf.

Mede daarom zetten we ons met toewijding in voor Social Return: het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2023 lukte dit bij veel projecten, waarbij we nieuwe collega's verwelkomden. 

Jong talent? We zijn altijd op zoek

Jaarlijks plaatst onze Recruiter Maria het Lam ruim honderd stagiairs en trainees bij onze projecten en organisatieonderdelen in heel Nederland. Daar zijn we blij mee, want deze jonge talenten voegen veel energie, kennis en ambitie toe aan onze teams. Bovendien blijven zij na hun afstuderen vaak bij ons werken.

Bekijk onze stageplaatsen

Integriteit staat ten allen tijde voorop

Daarom hanteren we eerlijkheid, transparantie en integriteit als uitgangspunt in onze processen en communicatie. We committeren ons aan de kernwaarden visie, missie en waarden zoals vastgelegd in de Gedragscode BenWijzer en onze deelcodes.

We hebben de centrale aansturing van compliance en integriteit neergelegd bij onze Chief Compliance Officer, die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Decentraal zijn er compliance officers in onze bedrijfsonderdelen en bij onze projecten actief met de praktische invulling en toepassing van ons beleid.

Gedragscode en andere Corporate Governance documenten

Milieu en duurzaamheid

Duurzaamheid is een cruciaal onderdeel van ons werk. We zetten dit thema centraal voor de toekomst van onze klanten en de nieuwe generaties en zetten ons in voor de ambitieuze doelstelling om het energieverbruik in de gebouwde omgeving in 2040 met twee derde te verminderen. Ook werken we hard aan een energie neutrale bouwplaats. We zijn ISO 14001 gecertificeerd: een hoge internationale standaard voor milieumanagementsystemen.

→ Meer over Duurzaamheid bij Ballast Nedam

Terug naar