Integraal groot onderhoud en reconstructie

Vernieuwing infrastructuur

Goede wegen willen we goed houden. Maar wanneer de toplaag slijt, markeringen vervagen, of de verkeersstromen veranderen, waardoor de inrichting niet meer optimaal is, dan is het tijd de infrastructuur te vernieuwen. Dit doen wij volgens de laatste verkeersinzichten en met de nieuwste materialen, zodat het huidige én toekomstige verkeer weer veilig en vlot kan doorstromen.
  • Meedenken

    Onze projectmanagers staan altijd klaar om gezamenlijk te sparren of mee te denken. Met onze kennis vinden we slimme oplossingen voor elk probleem. Problemen pakken wij met beide handen aan om te zorgen dat we een creatieve oplossing vinden. Denk bijvoorbeeld aan duurzame markering, een andere wegindeling of bepaalde plekken om het asfalt te versterken. Maar ook over kostenbesparend werken brengen we graag onze ideeën in. Want voor elke weg is een oplossing!

  • Projectcoördinatie

    Strak plannen en coördineren waarbij elk team tijd en ruimte krijgt om zijn of haar werk goed te verrichten. Dát is waar wij voor gaan. Bij een opdracht vinden vele werkzaamheden tegelijk plaats zoals bijvoorbeeld frezen, asfalteren, voegovergangen, geleiderails en markering. De ene ploeg kan pas van start als de vorige klaar is. Wij zijn gewend aan zulke vormen van strakke projectcoördinatie en het belangrijkste ligt in de voorbereiding. Ruim van tevoren plannen we de complete logistiek tot in elk detail door en laten we niets aan het toeval over. Op deze manier werken we efficiënt, snel en veilig, en leveren we altijd de hoogste kwaliteit.

  • Hinderbeperking

    Voor een reconstructie of grootschalig onderhoud moet een weg geheel of gedeeltelijk worden afgesloten, wat invloed heeft op de wijde omgeving. Weggebruikers worden geconfronteerd met extra reistijd en locaties zijn minder goed bereikbaar. Daarom betrekt onze omgevingsmanager alle belanghebbenden in een vroeg stadium. Samen zoeken we naar het juiste moment voor de start van de werkzaamheden en de meest geschikte routes om het verkeer om te leiden. We zorgen ervoor dat alle partijen, met name weggebruikers en omwonenden, tijdig worden geïnformeerd over de situatie waardoor we de overlast zoveel mogelijk beperken.

Contact

Vragen? Neem vrijblijvend contact op. We denken graag met u mee.

Contact