Hoe we werken

Specialist in weg en groen

Kennis en specialisme van weginfrastructuur is het fundament van onze organisatie. Bij Ballast Nedam Road Specialties investeren we in onze mensen, zodat we het beste uit iedereen halen. Hiernaast gaan we zorgvuldig om met beschikbare materialen met een scherp oog om duurzaam met onze grondstoffen om te gaan. We zijn innovatief en reageren adequaat op veranderende belangen in de maatschappij.
  • Mensen & vakmanschap

    Het beste werk begint bij de beste mensen. We investeren in onze mensen en bieden iedereen veel ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Dat vinden we belangrijk. En we dagen hun vakmanschap voortdurend uit. Zo betrekken we bijvoorbeeld onze uitvoerders al vroeg in het voortraject en vragen hen mee te denken. Daarvoor moeten we tijd vrij maken, maar dat verdienen we later terug. Want samen komen we tot slimmere en betere oplossingen.

  • Strak coördineren

    Onze kracht schuilt in integraal projectmanagement, aansluitend bij de systematiek van de opdrachtgever. Procesmanagement, risicobeheersing, technisch management, omgevingsmanagement, ketensamenwerking: dat we ook deze specialismen in eigen huis hebben, geeft ons dat streepje voor.

  • Verantwoorde omgang met het milieu

    We streven er naar het milieu volledig te ontzien binnen al onze werkgebieden. Zo dringen we onze CO2-footprint terug door zoveel mogelijk gebruik te maken van gerecycled asfalt en ons materieel te verduurzamen. In ons eigen onderzoekslaboratorium zoeken we continu naar nieuwe toepassingen en slim gebruik van bouwstoffen.

Certificeringen

Als wegenspecialist, hebben we specialistische certificeringen zelf in huis:

Daarnaast vallen wij ook onder de certificeringen die op Ballast Nedam Corporate niveau zijn behaald.

Bekijk onze Algemene Voorwaarden van aanneming.

Contact

Meer weten over ons? Neem gerust contact op.