Integraal groot onderhoud A12-A15

Een betere doorstroom op het traject

Integraal groot onderhoud A12-A15

Het Groot Onderhoud voor de A12 tussen knooppunten Waterberg en Grijsoord heeft gezorgd voor een betere doorstroom op het traject. De onderhoudswerkzaamheden aan de A15 hebben ervoor gezorgd dat de weg is aangepast, zodat de maximumsnelheid van 120km/uur naar 130 km/uur kan gaan. Het project bestond uit 2 periodes: één wegafsluiting van tien dagen midden zomer op de A12 en acht weekendnacht-afsluitingen op drie tracés op de A15 in oktober en november 2018.

 • 300 organisaties
 • 36.000 ton asfalt
 • 130 km/h passend bij

Hinder tot een minimum beperkt

Door de gedegen voorbereiding en de continue afstemming met Rijkswaterstaat en de regionale partners (300 organisaties) is de (verkeers) hinder tot een minimum beperkt gebleven.

Korte lijnen

Het was een complex project waarbij veel disciplines tegelijkertijd aan het werk waren. En dat in een hele korte tijd. Ballast Nedam Road Specialties brengt alle specialismen op het gebied van wegen bij elkaar onder één dak. En dat kwam tijdens dit Groot Onderhoud goed van pas. Door de korte lijnen konden de verschillende werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd. De werkzaamheden konden daardoor binnen de planning worden opgeleverd. Dat gold voor beide tracés. Bij de tiendaagse wegafsluiting tijdens de zomerperiode, kon de weg zelfs twee dagen eerder open dan gepland.

Ballast Nedam Road Specialties was als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het gehele proces van technisch ontwerp via realisatie tot omgevingsmanagement en procesmanagement.

Project onderdelen

 • Volledig vervangen asfaltdeklaag (8+3+3+3km, ruim 36.000 ton);
 • Betonreparaties aan diverse viaducten;
 • Voegovergangen vervangen;
 • Geleiderail richten, lichten en herstellen;
 • 2x een invoegstrook en 1x uitvoegstrook verlengen passend bij 130km/u;
 • Leuningwerk vervangen bij vier kunstwerken over de snelweg;
 • Diverse kleine onderhoudswerkzaamheden aan de kunstwerken;
 • Diverse markeringen op snelweg passend bij maximum snelheid van 130 km/u;
 • Afstemmen van verkeerskundige maatregelen met wegbeheer en stakeholders;
 • Bewonerscommunicatie;
 • Conditionering.

Meer informatie?

Joep Hartjes

Managing Director Ballast Nedam Road Specialties

Als Managing Director van Ballast Nedam Road Specialties is Joep verantwoordelijk voor de realisatie van specialistische projecten op het gebied van weginfrastuctuur.

→ Bekijk de website van Ballast Nedam Road Specialties
Joep Hartjes Directeur Ballast Nedam Road Specialties