Beheer en Onderhoud provinciale wegen Noord-Brabant OPC1

Voor de Provincie Noord-Brabant hebben wij van 2012 tot en met 2017 het beheer van weginfrastructuur geheel verzorgd. Op basis van een prestatiecontract hebben we bijgedragen aan een veilige en comfortabele mobiliteit binnen de provincie.

Dit werk is op ons lijf geschreven aangezien we alle benodigde specialismen in eigen huis hebben.

Werkzaamheden

De overeenkomst betrof het meerjarig in stand houden van objecten, elementen of onderdelen daarvan (groen, grijs en wit) behorende bij het areaal van alle provinciale wegen in Noord-Brabant, zowel buiten als binnen de bebouwde kom.

Totaal 550 km rijweg (inclusief A270 en verzorgingsplaats Vaarle).

  • Het op niveau brengen en houden van het areaal en de daarbij behorende gegevens
  • Uitvoeren van risico gestuurd onderhoud om de bereikbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van het wegenareaal (ca. 520 kilometer) te waarborgen
  • Uitvoeren van onderhoud aan wegen, groenvoorziening en waterhuishouding en het reinigen van alle objecten binnen het areaal.
  • Verzorgen van omgevingsmanagement, vergunningenmanagement en klachtenafhandeling in nauwe samenwerking met Opdrachtgever
  • Signaleren van optimalisaties in het areaal en doen van verbetervoorstellen om het onderhoud beter uit te kunnen voeren en de kwaliteit van het areaal te verbeteren.

In opdracht van Rijkswaterstaat hebben we in dezelfde periode eveneens de Gladheidsbestrijding uitgevoerd op een groot deel van het rijkswegennet.

Locatie

Noord-Brabant

Tags
  • Beheer en Onderhoud weginfra
Projectgegevens

Project Fase: Opgeleverd

Bouwtijd: 2014 - 2017

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant