Integraal Groot Onderhoud A28/A7 Groningen

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft in 2017 en 2018 integraal groot onderhoud plaatsgevonden aan de A28 en A7 in Groningen.

In die periode is asfalt vervangen, zijn voegen in de weg bij bruggen en viaducten hersteld en is de waterafvoer verbeterd. Ballast Nedam Road Specialties heeft in opdracht van KWS/Boskalis het werk aan de geleiderail voor haar rekening genomen.

We hebben ca 13km flexibele geleiderail geleverd en geplaatst in een aarden baan en op kunstwerken. Daarnaast hebben we 17km geleiderail door richten en lichten weer op een veilig niveau gebracht. Om het verkeer zo min mogelijk te belasten hebben we dit voornamelijk in de nacht uitgevoerd in een zo kort mogelijke periode.

Tags
  • Groot onderhoud en reconstructie
Projectgegevens

Project Fase: Opgeleverd

Bouwtijd: 2017 - 2018