Aanleg Fietsstraat Delftweg Rijswijk

In 2018 heeft de gemeente Delft aan BNRS opdracht gegeven voor de herinrichting van de Delftweg. De bestaande infrastructuur was verouderd en diende vernieuwd te worden.

Doelstellingen
  • Meer ruimte aan fietser vanwege de toegenomen aantallen fietsers;
  • Extra manoervreerruimte t.h.v. de Verffabriek;
  • Optimalisatie parkeersituatie bij De Knip;
  • Zichtlijnen verbeteren bij De Ruijt en bij in-/uitritten.

De uitdaging zat in de zeer beperkte beschikbare ruimte. Zowel het kanaal aan de ene zijde als de HTM tramlijn aan de andere zijde zijn harde werkvakgrenzen, met de nodige aanvullende veiligheidsrisico’s. Ook de aanwonenden dienden hun woningen en bedrijven te kunnen bereiken tijdens de werkzaamheden. Door een slimme fasering te gebruiken is dit gelukt. Tevens hebben onze medewerkers met ook voor de omgeving het werk uitgevoerd.

Werkzaamheden
  • Asfaltvervanging;
  • Straatwerk;
  • Rioleringswerk;
  • Weginfrastructuurafwerking.

Locatie

Rijswijk

Tags
  • Aanleg weginfra
Projectgegevens

Project Fase: Opgeleverd

Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk